Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietojen käsittelyn pohjana on yhteydenotto tai sopimussuhde Anticimexiin, Anticimexin tuottamien palveluiden tilaaminen tai markkinointiluvan antaminen.

Keräämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia palvelun tuottamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tietoja voidaan käyttää Anticimexin toiminnan kehittämiseen ja tilastolliseen tarkoitukseen.

Anticimexin tietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) 6(1)f artiklan mukainen oikeutettu etu sekä 6(1)c artiklan mukaiset lakisääteiset velvoitteet. 

Alta pääset valitsemaan yrityskohtaisen tarkemman tietosuojaselosteen, jossa kerromme henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä, luovutuksesta, suojaamisesta sekä oikeuksistasi.

Valitse maa

    soita meille0207 495 706