Muurahaisten torjunta

Muurahaistorjunta

Muurahaisten torjunta Anticimexillä

  • Muurahaisten torjunta suoritetaan kohteesta ja tilanteesta riippuen syöteillä, ruiskutteilla tai pölytteillä.
  • Teemme muurahaisten torjuntaa vain sisätiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä. Torjuntaamme ei kuulu muualla ulkona, esimerkiksi pihalla olevan keon poistaminen.
  • Ennen torjunnan aloitusta asukkaat saavat meiltä torjuntaan valmistautumisohjeet.

Mitä voin tehdä itse?

Yleisohjeet muurahaisten torjuntaan

  • Ennen torjunnan aloittamista on tärkeä tunnistaa muurahainen, sillä torjuntatavat voivat vaihdella eri muurahaislajien välillä.
  • Tarkkaile muurahaisten kulkureittejä ja pyri selvittämään niiden pesän sijainti. Tiivistä sisääntuloaukot mahdollisuuksien mukaan.
  • Muurahaisilla on erittäin tarkka hajuaisti. Säännöllinen siivoaminen katkaisee hajujäljen ravinnon luokse.
  • Elintarvikkeet, varsinkin makeat aineet, tulee säilyttää suljetuissa astioissa, jotta muurahaiset eivät pääse niihin käsiksi.
  • Muurahaisten torjuntaan on olemassa erilaisia kuluttajille tarkoitettuja torjunta-aineita. Suosittelemme noudattamaan aina valmistajan ohjeistuksia.

Toisin kuin harmittomat sokerimuurahaiset, hevosmuurahaiset tekevät pesänsä puuhun ja voivat näin rakennuksiin pesiytyessään vaurioittaa puurakenteita.

Hevosmuurahaisten torjunta tehdään avaamalla pesäontelot, jonka jälkeen hevosmuurahaiset pesineen hävitetään sumutteilla tai ruiskutteilla. Vioittuneet puuosat tulee vaihtaa uusiin, sillä niiden kestävyys on voinut heikentyä huomattavasti pesinnän seurauksena.

Suomessa harvinaisemman faaraomuurahaisen torjunnassa suosituksena on aina ammattimainen torjunta. Torjuntaa tehdään syötittämällä, ja kerrostaloissa torjunta voi vaatia koko rapun käsittelyn.

Valitse maa

    soita meille0207 495 706