Vastuullisuus Anticimexissä

Vastuullisuus

Anticimexin vaikutusalueet

Paikallisen biodiversiteetin suojelu

Vaikutusalue 1

Vierastuholaiset ovat suuri haaste biologiselle monimuotoisuudelle. Niiden aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat yli 5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Kun tuholaiset saapuvat uudelle alueelle, niillä ei yleensä ole luonnollisia vihollisia ja populaatio voi kasvaa räjähdysmäisesti. Ne voivat syrjäyttää kotoperäisiä lajeja ja järkyttää ainutlaatuisen ekosysteemin tasapainoa.

Tuholaistorjunta auttaa suojelemaan biodiversiteettiä eli biologista monimuotoisuutta ja paikallista ekosysteemiä, joihin tänä päivänä vaikuttaa erityisesti lisääntynyt matkustaminen, globalisaatio ja ilmastonmuutos.

Myös biosidien käyttö tuholaistorjunnassa on haaste biologiselle monimuotoisuudelle. Jos niitä käytetään liikaa tai väärin, ne voivat aiheuttaa tahattoman myrkytyksen joko suoraan tai ravintoketjun kautta. Siksi biosidien tehokkaampi käyttö, ongelmien varhainen havaitseminen ja myrkyttömät vaihtoehdot ovat olennaisen tärkeitä tekijöitä mahdollisten ympäristöhaittojen minimoimiseksi.

Tutustu Smartiin, myrkyttömään ja älykkääseen tuholaistorjuntapalveluumme.

Tuholaisten levittämien tautien ehkäiseminen

Vaikutusalue 2

Haitallisia bakteereja kuljettavat eläimet uhkaavat ihmisten terveyttä, sillä bakteerit voivat levitä ihmisiin ja aiheuttaa sairauksia. Itse asiassa tutkijat arvioivat, että yli kuusi kymmenestä tunnetusta ihmisten tartuntataudista leviää tuholaisten ja eläinten avulla, ja kolme neljästä uudesta tartuntataudista on peräisin eläimistä. Ehkä tunnetuin esimerkki on paiserutto, joka leviää tartunnan saaneita kirppuja kantavien jyrsijöiden kautta.

Tuholaisten torjunta – erityisesti ongelmien varhainen havaitseminen ja juurisyiden ennaltaehkäisevä hoitaminen – vähentää vakavien ja haitallisten tartuntojen riskiä.

Omaisuustuhojen estäminen ja ruokahävikin vähentäminen

Vaikutusalue 3

Viljaa syövät tuholaiset saastuttavat elintarvikkeiden jalostusketjuja ja aiheuttavat merkittävää ruokahävikkiä maailmanlaajuisesti joka vuosi. Jyrsijät aiheuttavat myös vahinkoja tuotantolinjoille ja tavaroille, pakottaen tuotantolaitokset seisokkeihin, tuotantolinjojen osien vaihtamiseen ja tuotteiden hävittämiseen. Tämä lisää tuotantoa ja kulutusta – ja siten myös päästöjä, jotka olisi voitu välttää. Tuholaisten varhainen havaitseminen ja torjuminen vähentää saastumista ja vahinkoja arvoketjussa.

Valitse maa

    soita meille0207 495 706