Vastuullisuus Anticimexissä

Vastuullisuus

Kestävän kehityksen tavoitteet

Biosidien käytön vähentäminen

Painopiste 1

Suurin osa Anticimexin käyttämistä biosideista on torjunta-aineita. Vaikka torjunta-aineet tulevat vielä jonkin aikaa olemaan olennainen osa palveluitamme, tavoitteemme on vähentää niiden käyttöä.

Ennaltaehkäisevä työ ja kokonaan biosidivapaan Anticimex Smart -palvelumme kehittäminen ovat tehokkaita välineitä biosidien käytön vähentämiseksi pitkällä aikavälillä. Kannustamme asiakkaitamme siirtymään digitaalisiin ja myrkyttömiin ratkaisuihin aina kun mahdollista.

Anticimex mittaa suorituskykyään tavoitteen suhteen Smart-asennusten määrän ja Smart-liikevaihdon kasvun kautta. Yksi käyttöön otettu Smart-laite vähentää myrkkyjen käyttöä keskimäärin 0,5 kg per vuosi.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Painopiste 2

Anticimex työskentelee asiakaskohteissaan, ja tämän vuoksi ajoneuvokalustoa tarvitaan väistämättä. Ajoneuvot ovat suurin yksittäinen tekijä Anticimexin suorien hiilidioksidipäästöjen muodostuksessa.

Anticimex työskentelee jatkuvasti vähentääkseen toimintansa aiheuttamia suoria päästöjä, erityisesti ajoneuvokalustoon keskittyen. Smart-ratkaisumme vähentää ajamisen tarvetta, ja uusimme ajoneuvokalustoa jatkuvasti vähäpäästöisemmäksi. Ajoreittejä optimoimalla pystymme myös vaikuttamaan päästöjen vähenemiseen.

Anticimex mittaa ja arvioi ajokilometrien ympäristövaikutuksia. Anticimex-konsernin tavoitteena on saavuttaa 15 prosentin vähennys sen omistamista tai hallitsemista lähteistä peräisin olevien suorien CO2e-päästöjen määrässä vuosina 2018–2025.

Halutuimman työnantajan asema

Painopiste 3

Anticimexin kyky toimittaa moderneja tuholaistorjuntaratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin, perustuu viime kädessä yrityksen työntekijöiden osaamiseen ja motivaatioon. Osaamisen kehittäminen ja houkuttelevat uramahdollisuudet ovat ratkaisevan tärkeitä parhaiden työntekijöiden sitouttamiseksi.

Anticimex pyrkii jatkuvasti kasvattamaan osallisuutta ja työhön sitoutumista. Yksi tärkeä työkalu on vuotuinen henkilöstökysely, jonka kehitystä mitataan Employee Net Promoter Score (eNPS)-tuloksella. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehitystyössä yritystoiminnan kaikilla tasoilla.

Työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen

Painopiste 4

Työntekijöiden hyvinvointi on yksi Anticimexin tärkeimmistä prioriteeteista ja kestävän kehityksen ohjelman keskeinen osa-alue. Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta on olennainen osa liiketoimintamalliamme, ja sitä seurataan säännöllisesti.

Anticimexin työntekijöiden työperäisiä riskitilanteita muodostavat muun muassa ajomatkat asiakkaiden luokse ja takaisin, biosidien ja kaasumaisten torjunta-aineiden käsittely sekä työskentely korkealla asiakkaiden tiloissa. Näihin liittyvät tapaturmat voivat aiheuttaa vammoja, haitallisia ympäristövaikutuksia ja vahinkoa Anticimexille.

Tarjoamme järjestelmällisesti tapaturmia ehkäisevää koulutusta kaikille työntekijöille, liittyen esimerkiksi turvallisiin työskentelymenetelmiin. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää työturvallisuutta jatkuvasti. Anticimexin tavoite on nolla tapaturmaa.

Valitse maa

    soita meille0207 495 706