Jyrsijätorjuntaan valmistautuminen

Valmistautumisohjeet jyrsijätorjuntaan

Torjunnan suorittaminen

Työ sisältää tavallisesti useampia käyntiä (loukkujen asennus, niiden tarkastukset ja poisto). Tarkastuskäynnillä loukut tarkastetaan ja huolletaan tarpeen mukaan. Loukkuasemien tulee olla paikoillaan riittävän kauan, jotta alueella liikkuvasta jyrsijäkannasta päästään varmasti eroon.

Loukkujen ulkotiloihin sijoittamisen tarkoituksena on vähentää jyrsijöiden tarvetta pyrkiä sisälle, sillä ne saavat ravintonsa jo ulkona. Loukut pyritään sijoittamaan jyrsijöiden kulkureiteille, jotta niiden teho olisi mahdollisimman hyvä (jyrsijät kulkevat seinustoja pitkin ja hakeutuvat ravinnonlähteisiin). Jyrsijätorjunnan aikana tulee välttää mm. lintujen ruokintaa, mikä voi tarjota jyrsijöille syöttien kanssa kilpailevaa ravintoa.

Sijoittelussa pyritään huomioimaan myös ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat. Loukut sijoitetaan sellaisin paikkoihin, joista jyrsijät ovat tottuneet ravintoa etsimään ja torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ei asemia saa siirrellä. Torjunta ennaltaehkäisee jyrsijöiden aiheuttamia haittoja kiinteistön alueella (haittoja ovat mm. jyrsijöiden paikan vakiinnuttaminen alueella, lukumäärän kasvu sekä mahdolliset vahingot kiinteistölle). Sisätiloihin sijoitettujen asemien tarkoituksena on poistaa sinne pesiytyneet ja siellä oleskelevat jyrsijät.

Suoritamme torjunnan ensisijaisesti myrkyttömästi, mutta tarvittaessa torjunnan lisänä voidaan käyttää jyrsijämyrkkyjä. Teknikkomme kartoittaa tilanteen paikan päällä ja valitsee aina kohteeseen sopivimman torjuntatavan, huomioiden ongelman laajuuden ja kohteen erityispiirteet.

Loukku-asemat:

  • Käyttämiämme loukkuja on erityyppisiä käyttötarpeen mukaan.
  • Kaikki asemat ovat iskunkestäviä ja suljettavissa siten, että niitä ei ilman työkaluja voi avata.
  • Kaikissa asemissa on huomioitu, että esim. pieni lapsi ei kädellään pääse käsiksi loukkuun, sillä loukut ovat erillisessä tilassa – eivät suoraan aukkojen takana.
  • Asemat on varustettu varoitusmerkein ja yhteystiedoin.
  • Loukkuja ei saa siirtää tai avata.
  • Toiminnasta ei aiheudu vaaraa ympäristölle, mutta lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää loitolla loukkuasemista.

Valitse maa

    soita meille 0207 495 706